Kanalen

Strömholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem och passerar genom historiska bruksbygder. Den 11 mil långa farleden passerar 14 sjöar, från Barken i norr till Mälaren i söder.

Visa på kartan
Karta
Slussning
Slussning

Avgifter

Slussavgift för privat båttrafik på Strömsholms kanal Slussning Slussning enligt tidtabellen - 100 kr per sluss En riktning - 1 600 kr Säsongsbiljett 2 700 kr (under ordinarie öppettider) Åmänningen - Barken - 1 100 kr/säsongsbiljett Kanot - 75 kr per sluss (fler än 10 kanoter kontakta kanalbolaget) Roddbåt - 75 kr per sluss Avgift ska erläggas vid 1:a slussningstillfället för planerad färdsträcka. Slussavgiften kan även erläggas i Smedjebackens gästhamnskontor. Vid varje slusstation skall slussbiljetten signeras av en slussvakt. Betala gärna med kort eller swish (1234 492 682). Extraslussning utöver tidtabellen utföres endast efter överenskommelse med ordinarie personal på Strömsholms kanal. Överträdelse beivras. Gästhamnar Borgåsund - 200 kr/dygn + el 50 kr/dygn Hallstahammar inkl. badentré - 100 kr/dygn  + 50 kr el/dygn Surahammar - 100 kr/dygn Ramnäs Lilla Nadden - 100-150 kr/dygn Ängelsberg Framnäs udde - Frivillig avgift Västanfors Båtklubb – 100 kr/dygn + el 50 kr/dygn gratis WiFi  (har Swish) Västanfors Hembygdsförening - 100 kr/dygn (har swish) Fagersta Semla - Frivillig avgift Söderbärke hembygdsförening 50 kr/kr eller Söderbärkesparken - Frivillig Smedjebacken - 100 kr/dygn Gladtjärn - 80-120 kr /dygn Avgift skall erläggas till hamnvärden. Alla avgifter inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.

Kanalen
Kanalen

Bryggor och gästhamnar

Gästhamnar Förtöjning är tillåtet för dagsuppehåll. Håll ett öga på slusstiderna så att du kan fortsätta som du planerat. Borgåsund - S4 M5 T5 D5 I Hamraviken, syd brofästena. 20 gpl. Miljöstation. Latrinsug. Trailerramp och mastkran finns inom 300 m. Hamnvärd: Borgåsunds restaurang café och gästhamn, 076-272 84 09 Hallstahammar - S5 M4 T4 D4 Mellan Sörkvarns och Skantzens slussar. 20 gpl, lång sides. Eluttag. Bad & Camping✫✫✫✫ ca 150 m. Affärs centrum 800 m. Hamnvärd: Skantzö Bad & Camping, tel. 0220-243 05. Surahammar - S3 M3 T4 D4 Vid Campingbadet (Dalkars) i Magsjön, 3 km norr slussen. 9 gpl. Tältning/Båtplats i gästhamnen kostar 100 kr/natt per tält/båt och då har man tillgång till Campingbadets fina servicebyggnad med WC, dusch och kök. Kiosk och servering. Det anvisade tältområdet ligger ett stenkast från stranden och bryggorna. Där finns också grillplatsen. Hamnvärd: Arrendatorn  tel. 072-564 78 90 Ramnäs - S5 M4 T4 D4 I Lilla Naddensjön, vid Lancashiresmedjan. 5gpl. Drivmedel 700 m. Affärscentrum 700 m. Hamnvärd: Surahammars kommun/Strömsholms kanal 070-378 11 21. Ängelsberg - S3 M2 T3 Vid Framnäs udde. 2–5 gpl, vid bryggnock, ankare. Hamnvärd: Båtklubben, tel. 070-231 94 39. Västanfors båtklubb - S4 M3 T4 Båtklubben har sin gästhamn i Stora Aspen vid Västanfors. Tillgång till latrinsug, el, wc, dusch och tvättstuga samt gratis WiFi. Ca 200 - 400 m till kaffestuga, restauranger och affärer. Ca 300 m till bensinmack Gratis WiFi. Det finns 5 st bojplatser framför klubbstugan. Hamnen bevakas av nattvakter. Hamnvärdar 0223-130 00, 073 – 999 77 27 eller 070-219 60 95. Västanfors - S4 M4 T5 D5 Vid Västanfors Hembygdsgård, 500 m nordvart Båtklubbenshamn. 5 gpl långsides vid flytbryggan. OBS! restriktioner för passagerarbåtbryggan. På Hembygdsområdet finns servering. Hamnvärd: Strömsholms kanal 070-378 11 21. 100 m till Statoilmack. Semla - S4 M4 T5 D5 Vid södra inloppet till sjön Vevungen. 10 gpl vid brygga nedanför Fagersta Båtklubbs stuga, djup 3–2 m, akterförtöjning med eget ankare. TC och färskvatten. Hamnvärd: Fagersta Båtklubb, tel. 070-250 40 37. Söderbärke - S3 M4 T5 D5 I Parkviken vid Folkets Hus. 10 gpl, ankare. Drivmedel 1 km. Affärscentrum 300 m. Hamnvärd: Söderbärke Folkets Hus, tel. 0240-65 01 59. Gladtjärn - S5 M4 T5 D5 I Norra Barken. 15 gpl. ✫✫ campinganläggning, bastu, servering. Hamnvärd: Barken konferens: tel. 0240-791 00. Smedjebacken - S4 M4 T4 D3 I Norra Barkens norra del. 15 gpl, bommar/ankare. Slip. Drivmedel i hamnen. Affärscentrum 300 m. Hamnvärd: Fritidskontoret, tel. 070-240 60 57. Gästbryggor Förtöjning tillåtet för dagsuppehåll. Observera eventuella restriktioner för passagerarbåt samt bevaka slusstider för fortsatt färd. Strömsholm I kanalen 300 m norr om slussen. Strömsholms slott Norr om slottsbron. Österängarna Söder om Strömsholms slott. Inloppet från sjön Freden. Kolbäck Norr om landsvägsbron. 200 meter till post, bank till affärer. Hallstahammar Mellan Sörkvarn och Skantzen. 500 meter till centrum. Surahammar Nedan slussen. Affärscentrum 1 km. Virsbo 200 m NV slussen. Drivmedel och minilivs 100 m. Affärer 700 m. Även vid Brukshotellet. Västanfors Nedan slussen vid Hembygdsgården. Drivmedel 100 m.

Kanalen
Kanalen

Båtramper

Båtramper längs Strömsholms kanal sorterade från söder till norr. Borgåsund Åk över järnvägen, håll till vänster. Följ grusvägen och håll höger, sväng första höger. Hamnvärd: Hallsta Kolbäcks båtklubb. Båtklubben tar ut en avgift för användningen av rampen. Kontakta Strömsholms kanal 070-3781121. 59.504386, 16.25777 Kolbäck Ligger vid bron i Kolbäck med nedfart från Östra Åvägen. Gjuten platta. Fri användning. 59.563093, 16.228008 Skantzsjön, Hallstahammar Norra sidan vid Skantzsjön. Grusad nedfart. Fri användning. Observera att du måste slussa för att ta dig vidare norr eller söder. 59.616076, 16.209083 Trångfors smedja, Hallstahammar Sväng ner mot Trångfors från väg 252. Ligger till vänster om den stora bryggan vid parkeringen. Gjuten platta. Fri användning. 59.628099, 16.203268 Surahammar, Söder om slussen i Surahammar Kör in Slussvägen från Herrgårdsvägen. Rampen ligger till höger innan slussen och är en gjuten platta med grus på kanterna. Fri användning. 59.709013, 16.207570 Surahammar, Norr om slussarna i Surahammar Kör in vid parkeringen norr om badhuset och följ den lilla grusvägen mot kanalen. Grusad nedfart med fri användning. 59.715430, 16.214404 Ramnäs Ligger vid Gästhamnen i Ramnäs. Grusad nedfart. Fri användning. 59.782345, 16.182024 Virsbo, Virsbosjön Kör in Felingvägen från Bruksgatan och fortsätt tills vägen tar slut. Följ den lilla grusvägen mot Reningsverket/Storgärde och ner till vändplan. Grusad nedfart med fri användning. 59.859682,16.049773 Fagersta Betongramp ca 3,5 m bred ca 10 m lång klarar båtar upp till 37 fot beroende på vattenstånd. Låst körgrind (avgiftsbelagd), kontakta hamnvärd vid Västanfors båtklubb 073 – 999 77 27 eller 070 – 219 60 95. 59°59'1.26, 15°49'1.54 Smedjebacken Betongramp vid Smedjebackens båtklubb. Kontakta hamnvärd vid Smedjebackens båtklubb 070-240 60 57 60.13783, 15.417638

Färdbeskrivning för kanotister

Färdbeskrivning för kanotister Varmt välkommen att ta med din egna kanot/kajak och paddla på Strömsholms kanal. I denna beskrivning har vi samlat nyttig information som du bör veta innan du tar dig an Strömsholms kanal som följer Kolbäcksåns vattensystem. Färdbeskrivning

Historia
Historia

Historia

Sedan urminnes tider har sjöar och vattendrag använts vid resor och transporter. På vintern hade man uppkörda slädvägar över isarna. Sommartid skeppades varorna där det gick att fara med båt, däremellan fick man köra godset med häst och vagn. Kolbäcksån och dess sjösystem var en viktig farled långt innan Strömsholms kanal byggdes. På 1700-talet ansågs att en stats välstånd var beroende av en hög export och låg import. För att minska importen gynnades den inhemska industrin; det som kunde tillverkas i landet behövde man ej importera. Sveriges viktigaste exportvara var järnet, vårt land var världsledande järnexportör. En stor del av detta järn skulle forslas från bruken i Bergslagen till Mälaren med häst och vagn eller släde. Transporterna var långsamma, dyrbara och beroende av väderleken. Långa perioder under höst och vår kom inget fram eftersom vägarna var ofarbara och isarna inte bar. Det låg i statens intresse att få snabbare och säkrare transporter. Sommaren 1764 reste den unge Johan Ulfström i Västmanland och Dalarna. Under resan blev han uppmärksam på att vattendrag och sjöar hängde samma ifrån Grangärde kyrka i Dalarna till Mälaren. Efter att ha övertygat sig om att det var möjligt att göra en båtled längs sträckan sände han ett brev till Kungliga Bergskollegium. I brevet som var anonymt framhåller han möjligheten att ”… Bergslagen kunde få någon lindring för sina många kostsamma och besvärliga foror för järn och andra varor”. Bergskollegium granskade förslaget och tillsatte en utredning. År 1774 fick Ulfström i uppdrag att mäta och beskriva den tilltänkta farleden. Hans rapport kom två år senare. Den innehöll kartor och kostnadsberäkningar till en 10,7 mil lång farled med 25 slussar, från Norrbärke till Strömsholm. För att samla in pengar startade man en fond. Sedan bildades Strömsholms kanals aktiebolag. Kanalbolaget gav Johan Ulfström uppdraget att bygga kanalen. Första kanalanläggningen Sommaren år 1777 påbörjades byggnadsarbetet. Först år 1795 var kanalen klar i hela sin längd, åtskilliga år försenad. Förseningen orsakades av ekonomiska problem och oväntade tekniska svårigheter. Allt var tvunget att ske på billigaste sätt. På 1780- och 90-talet högg kanalbolagets stenhuggare sten till brobyggnader i Stockholm. På det sättet kunde man återbetala lånade pengar. Från hösten år 1788 till våren år 1791 hade kanalbolaget en akut brist på pengar. Sverige låg samtidigt i krig med Ryssland och under denna tid fick kanalarbetet gå på sparlåga. Markägarna längs kanalen var mycket välvilliga, de som inte skänkte mark till kanalbygget lämnade marken mot ersättning i form a förmåner från kronan. Hyttor och andra byggnader flyttades utan krav på ersättning. Endast i något fall fick bolaget betala marknadspris för marken. Många människor arbetade vid kanalbygget. Kanalbolaget anställde så kallade privata arbetare, vilka oftast bodde i närheten, bland dessa märks också tillvandrande dalkarlar. Det var inte bara män som anställdes, även kvinnor och barn fanns på avlöningslistorna. Många kom och gick under byggnadstiden. De arbetade vid kanalen när de kunde gå ifrån arbetet hemma på gården. Detta inbringade välkomna extrapengar i stugorna. Från och med år 1779 arbetade även soldater från Västmanlands regemente vid kanalbygget. Till en början var de ett fåtal, men senare var det fler soldater än privata arbetare vid bygget. Kanalbolaget och dess arbetare bildade nästan ett eget samhälle. Bolaget hade ett eget postkontor vid Skantzen, betalade ut pensioner, bidrag till änkor och sjuka, bedrev fattigvård och såg till att arbetarna fick läkarvård och mediciner. Bolaget köpte in livsmedel som såldes till de anställda med en förhållandevis liten vinst. En del av lönen betalades även ut i form av livsmedel. När det år 1887 blev tillåtet att arrendera rätten att bränna brännvin var inte bolaget, sent att starta egen tillverkning. Man anställde en person för att bränna och lät andra anställda mot en ersättning bedriva krogverksamhet. Enligt bevarade räkenskaper var timmerkarlen Westerdahl bland de flitigare försäljarna. Han sålde brännvin, öl och svagdricka till arbetarna vid kanalen i Hallstahammar. Bolaget visade uppskattning för duktiga arbetares flit. Detta visas bland annat av en duktig brännvinsbrännare premierades med extra brännvin. Redan under uppbyggnadstiden, år 1787, besiktigade Gustav III kanalen. Under sin resa på kanalen från Semla till Skantzen gav han namn åt slussarna nummer ett till sexton. Han hoppade dock över slussarna elva och tolv då han på grund av dåligt väder passerade dem i vagn. I samband med detta besök blev Ulfström utnämnd till Riddare av Vasaordern. När kanalen var utbyggd i hela sin längd invigdes den år 1795 av landshövdingen, Friherre af Ugglas, som då namngav de återstående slussarna. Lönerna på 1780-talet var för direktören Ulfström 100 riksdaler per månad. För slussbyggmästaren 18 riksdaler, för en skicklig arbetare 8 riksdaler. En normalt betald arbetare fick 4 riksdaler och ett barn 2 riksdaler för en månads arbete. Kanaljakternas tid Kanalens betydelse för Bergslagen kan inte överskattas. Långsamma och dyrbara transporter ersattes av snabba och betydlig billigare. Redan för år 1795 fick fraktbåtar på de färdiga kanalavsnitten. Antalet båtar ökade sedan snabbt. Vid sekelskiftet år 1800 fanns ett 40-tal fraktbåtar i trafik. Både kanalbolaget och privatpersoner skaffade sig farkoster. De flesta av de tidiga fraktbåtarna var så kallade kanaljakter. De var ofta målade i klara färger, försedda med en kort och tvär akter och omkring 15 meter långa. Bredden låg på 4-5 meter och djupgåendet var cirka 1,3 meter. Jakterna hade två master, båda fällbara, så att de skulle kunna ta sig under broarna, vilka inte gick att öppna. När de inte kunde segla så roddes jakterna av skeppare och två matroser. Varje säsong kunde en jakt göra åtta-nio resor mellan Norrbärke och Strömsholm med en maxlast av 120-150 skeppund bergsvikt. Detta motsvarar 18-23 ton stångjärn. Fartygen betalade slussavgifter till kanalbolaget. För en båt med 150 skeppspunds lastförmåga fick man betala en riksdaler för att gå igenom hela kanalen. Var jakten fullastad med stångjärn som skulle transporteras lika långt kostade det före år 1800 omkring 20 riksdaler. Strömsholms kanal fick en mycket stor betydelse för bruken i dess närhet. En jakt kunde lasta mer järn än vad ett hundra hästar kunde dra på släde. Dessutom var kanalvägen betydligt snabbare än landsvägen. Tack vare kanalen nådde också varor och nyheter snabbare upp till Bergslagen. Handelsmännens sortiment ökade och folk fick se varor som de aldrig sett förut. Kanalbolagets ekonomi var ständigt dålig. Lånen skulle betalas tillbaka och dessutom behövde kanalen muddras och underhållas. På många ställen visade det sig tidigt att bygget var dåligt gjort. Stenläggningen i en del slussar läckte och gled. Efter några tiotal år var rasrisken stor i vissa slussar. På grund av penningbrist reparerades bara det absolut nödvändiga och kanalen blev allt mer förfallen. Ombyggnaden Bristerna på kanalen blev allt tydligare. Besiktningar och beräkningar gjorde liksom försök att få in mer pengar. År 1833 fanns en plan för ombyggnad, men inte förrän år 1842 var allt klart för en renovering. Ombyggnaden skulle pågå medan kanalen var öppen, varför den beräknades ta femton år. Den kom att håll på i arton. Omkring 300 man var sysselsatta ned ombyggnaden. Vintertid var de dock betydligt färre. Ungefär halva styrkan var privata arbetare och den andra halva kom från armén. Av de armékommenderade var många från ett disciplinkompani, vilket sorterade under kungliga styrelsen för fång- och arbetsinrättningar. Dessa soldater hade misskött sig på ett eller annat sätt och hamnat i disciplinkompaniet för att fullgöra sin tjänst där. Det fanns även disciplinproblem med de privata arbetarna. Det hände att de söp, misskötte arbete eller rent av rymde från sina skulder till kanalbolaget. Sjukdomar och olycksfall orsakade många skador och tog många liv genom åren. Koleran härjade i flera omgångar och hösten 1859 fick man sända hem de flesta privata arbetare då en koleraepidemi skördade elva liv. Vinter 1850 insjuknade ett trettiotal arbetare i skörbjugg, två av dem dog trots läkarvård. Läkaren vid kanalbolaget misstänkte att den salta födan kunde vara en orsak till sjukdomen men han gav största skulden till fukten i bostadskasernen. Mathållningen auktionerades ut och kanalbolaget skrev kontrakt med den krögare som sade sig kunna hålla en viss matsedel till lägsta kostnad. Arbetsdagarna var långa, ofta så länge ljuset tillät. Under sommaren arbetade soldaterna från fem på morgonen till åtta på kvällen med tre raster sammanlagt om tre timmar. Lördag eftermiddag fick de sluta klockan fem, om de inte höll på med timring eller murning, då de fick fortsätta till klockan åtta. Under ombyggnaden gjordes kanalen djupare och slussarna längre. På ett par ställen byggdes helt nya slussar vid nygrävda kanalavsnitt. Under ombyggnadstiden fanns många planer på nya sträckningar och nya kanaldelar till Västerås och Köping, men alla dessa planer lades åt sidan då det skulle bli för dyrbart att genomföra dem. En viktig förändring var att alla broar gjordes öppningsbara så att man kunde gå genom kanalen utan att fälla masterna. Kanalen återinvigdes år 1860 av Konung Karl XV. Ombyggnaden hade tagit arton år, krävt 1 613 462 dagsverken och kostat 1 869 000 riksdaler banco. Strömsholms Nya Kanal AB Den nya kanalen var 107 kilometer lång, varav 95 kilometer på Kolbäcksån och sjöarna och 12 kilometer på grävda sträckor. Sänkningen var 100 meter fördelade på 26 slussar, 15 enkla, fyra dubbel- och en trippelsluss. Slussarna var nu 20 meter långa, 5,35 meter breda och hade ett djup på 1,78 meter. Kanalbåtarna kunde efter ombyggnaden ta laster på närmare 70 ton. Allt större mängder gods kom att gå kanalvägen och passagerarbåtarnas antal ökade. Livet sjöd kring kanalen under dess öppettider från april/maj till november/december. De affärer som låg vid slussarna var naturliga samlingsplatser för folket i trakten och resenärerna på kanalen. Man gick dit för att handla, prata eller bara titta på folk. Att se på slussningen var ett folknöje, då liksom nu. Slussvakternas löner var låga och slussvaktarsysslan fick kombineras med något annat arbete. Många slussvaktare var skomakare, skräddare eller handlare. Efter ombyggnaden klagade vakterna på att tiden inte räckte till för att sköta en bisyssla. De ville ha mer betalt, så att de kunde försörja sig på slussvaktarjobbet. I en del fall skötte hustru och barn slussen då maken var upptagen med annat arbete. Passagerartrafiken var tät, omkring sex-sju tusen passagerare om året. År 1898, rekordåret för passagerartrafiken, registrerades 13 072 resande. Passagerarbåtarna hade restaurang ombord. Det hände ofta att folk gick på en båt och åkte med en bit bara för att dricka i restaurangen. Detta problem försökte kanalbolaget att lösa genom att be skepparna att bara servera alkohol till ”riktiga” passagerare. Man försökte också förbjuda alla alkoholförsäljning när båtarna passerade Hallstahammar. Den som reste med ångfartyg från Stockholm till Smedjebacken år 1868 startade i Stockholm klockan sju på morgonen och var vid Skantzen klockan sju på kvällen. Därifrån gick båten nästa morgon klocka fyra vid Ängelsberg till Smedjebacken där resan avslutades på eftermiddagen den andra dagen. Fraktfarten Efter ombyggnaden blommade kanaltrafiken upp. Båtarna kunde ta tyngre laster eftersom kanal och slussar hade gjort djupare. Ångbåtar med pråmar på släp blev en vanligare syn. Kanalen fick allt större betydelse för industrin i dess närhet. Flera företag skaffade sig egna fraktflottor. År 1880 trafikerades kanalen av 10 ångbåtar, 25 pråmar och 46 jakter. En ångbåt kunde bogsera flera pråmar, kanalrekordet sägs vara tretton stycken i ett släp. Lasterna bestod mest av produkter från hyttor och järnbruk samt kol, timmer, ved, tegel och dagligvaror. Under år 1880 gjorde jakten Bråfors 17 resor fram och åter. Man transporterade tackjärn från en lastplats i sjön Flogen till Strömsholm. Om resa och lastning gick utan problem kunde de starta från hemmahamnen lastade med 65 ton tackjärn var åttonde dag. Hemvägen gick Bråfors ofta tom men det hände att hon fick frakta tegel eller spannmål uppströms. Så småningom degraderades många av jakterna till pråmar som drogs av bogserbåt och efter år 1914 fanns det inga segelfartyg kvar. Till en början var antalet redare nästa lika många som antalet båtar med detta ändrades efter hand som ångbåtarna tog över. Kanaltransporter med pråmsläp var omständiga. Vid slussningen fick pråmarna dras fram med hjälp av rep och slussas en och en. Att gå uppför forsarna krävde ofta att bogserbåten drog pråmarna en och en över strida parter. En del båtar hade möjlighet att gå upp med hjälp av spel, monterade på fördäck. Möten på kanalen kunde vålla problem, i de grävda kanalavsnitten och längs delar av ån var möten omöjliga att genomföra. Mötesplatser fanns vid alla slussar. Under vintern stängdes kanalen. Trafiken pågick så länge det var möjligt och man gjorde allt för att genom isbrytning förlänga säsongen. Det som satte slutgiltigt stopp för trafiken var att slussportarna frös. Livet på kanalen Många människor tillbringade hela sitt liv på och invid kanalen, ombord på ångbåtar och pråmar eller i någon slussvaktarstuga. Arbetsdagarna var långa och hårda, men på kvällarna kunde man umgås med andra båtbesättningar eller med dem som bodde i närheten. En bogserbåt hade sex mans besättning, skeppare, maskinist, rorgängare, eldare och två slussare. Dessutom hade var och en av de bogserade pråmarna en skeppare ombord. Man arbetade från klockan 06.00 till 18.00 alla veckans dagar. Tiderna bestämdes av slussningstiderna, att slussa tidigare eller senare kostade mer. Om arbetet inte var beroende av slussning kunde arbetsdagen bli mycket längre. Uppgifterna ombord var ofta strikt fördelade Maskinisten och eldaren gick upp varannan morgon och eldades så maskinen fick upp ångan, sedan kunde de turas om att köra. Rorgängaren fick avlösa skepparen vid ratten när man gick på större sjöar. Han skulle också delta i slussning och underhållsarbeten. Slussarnas huvudansvar var att sköta slussningen, under gång fick de syssla med underhåll. Besättningen fick ta matrast när arbetet tillät det. Kaffe, potatis och havregryn köptes in gemensamt, resten fick man hålla sig med själv. Efter arbetsdagens slut åt man ett gemensamt kvällsmål bestående av havregrynsgröt. Maskinisten kokade gröten i ett dubbelväggigt kopparkärl som värmdes upp med ånga från maskinen. Båtarnas besättning bodde ombord. Hytternas antal och standard varierade naturligtvis mellan olika båtar, på pråmarna kunde skepparen till och med ha familjen med sig. Många skepparbarn tillbringade hela sommarlovet ombord. Var vädret dåligt fick man tillbringa fritiden ombord. Vid vackert väder gick man gärna iland för att umgås med andra. Vid slussarna kunde det då under varma sommarkvällar samlas stora grupper kanalfarare. Nedgång och nytt liv Strömsholms kanal, en gång Bergslagens livsnerv, kom att förlora allt mer i betydelse då järnvägarna byggdes och landsvägstransporterna ökade. Efter nedläggningshot på 1950-talet kom den dock att överleva som turistled och som ett levande minne från Bergslagens storhetstid. Kanalen fick konkurrens som transportled då järnvägen kom. Någon större nedgång i transportmängden märktes in förrän vid sekelskiftet år 1900. Då, under loppet av några år, minskade trafiken kraftigt. Orsaken var att det då byggts järnväg längs hela kanalen. Järnvägsbolagen sänkte priserna på fraktgods under de månader kanalen var öppen, vilket ledde till förluster för kanalbolaget. Båttrafiken återhämtade sig något under 1920- och 30-talet, men på 1940-talet hade kanalen definitivt spelat ut sin roll som nyttotrafikled. Under åren 1949-53 var trafiken minimal och slussportarna i stort behov av att bytas ut. Kanalbolaget ansökte om att kanalen skulle avlysas som allmän farled, det vill säga att den skulle stängas. Kostnaderna för en upprustning beräknades till 1,3 miljoner kronor och kanalbolagets egna fonder räckte inte alls till. Då visade det sig att kommunerna och industrierna längs kanalen var villiga att satsa pengar för att behålla kanalen som trafikled. Eftersom man inte räknade med någon mer nyttotrafik beslöts dock att fasta broar med fri höjd på 2,5 meter fick byggas. Renoveringen pågick mellan år 1962 till 1970. År 1984 bildade kommunerna längs kanalen ”Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal”. Stiftelsen äger 86 procent av aktierna i Strömsholms kanalbolag. Samma år började M/S Strömsholm gå i passagerartrafik enligt turlista. Strömsholms kanal förklarades som byggnadsminne år 1990. Under 1992 inleddes en renovering av slussarna. Vid renoveringen användes samma eller liknande material och metoder som vid ombyggnaden på 1840- och 50-talet. Längs hela Strömsholms kanal har, trots ombyggnader och ekonomiska problem, trafiken pågått oavbrutet sedan den öppnade år 1795.

Hitta hit
Hitta hit

Resa

Med dess strategiska läge, mitt i Mälardalsregionen, tar du dig enkelt med tåg, buss eller bil till Strömsholms kanal om du saknar egen båt. Kanske lägger du till vid någon av våra gästhamnar och väljer att göra en utflykt över dagen.

Kanalen
Strömsholms Kanal - Mer än bara vatten
Kanalen

Inspiration

En resa på Strömsholms kanal är minst sagt en upplevelse i sig. I vår inspirationsbank hittar du berättelser från ett axplock av de resenärer som varje år befinner sig på kanalen. Klicka här och låt dig inspireras!

Kanalen
Kanalen

Kanalens öppettider 2020

22 juni - 16 augusti Slusstidtabell 2020.pdf (tvåsidig) Slusstidtabell 2020.pdf (ensidig) Slussning enligt ovan, sker enligt tidtabell. Konvojslussning under perioden juni-september,  föranmälan måste meddelas på 0220-100 11. Slussning före eller efter ordinarie säsong, kontakta Strömsholms kanal 0220-100 11 för beställning och information. För passage genom slussar och under fasta broar gäller följande begränsningar: Längd 18 m Bredd 5 m Höjd 2,5 m Djupgående 1,35 m Broar med lägre segelfri höjd än 2,5 m öppnas i samband med slussning. Dessa broar finns vid Västerkvarn, Skantzen, Trångfors och Ramnäs. All trafik på kanalen sker på eget ansvar. Avgifter Slussning enligt tidtabellen – 100 kr per sluss En riktning – 1 600 kr Säsongsbiljett 2 700 kr (under ordinarie öppettider) Åmänningen – Barken – 1 100 kr/säsongsbiljett Kanot – 75 kr per sluss (fler än 10 kanoter kontakta kanalbolaget) Roddbåt – 75 kr per sluss Avgift ska erläggas vid 1:a slussningstillfället för planerad färdsträcka. Slussavgiften kan även erläggas i Smedjebackens gästhamnskontor. Vid varje slusstation skall slussbiljetten signeras av en slussvakt. Betala gärna med kort. Extraslussning utöver tidtabellen utföres endast efter överenskommelse med ordinarie personal på Strömsholms kanal. Överträdelse beivras. Distanser inom Mälaren Kvicksund - 5,0´ Torshälla - 12,0´ Västerås - 21,0´ Strängnäs, via Silverkällorna - 30,0´ Enköping - 39,5´ Mariefred, södra vägen - 51,0´ Södertälje, södra vägen - 56,0´ Stockholm, Hammarby - 66,0´ Stockholm, Carl Johan slussen - 65,5´ = 1 distans = 1 sjömil = 1852 meter *en slussning i södergående riktning och en slussning i norrgående riktning per dag. **två slussningar i södergående riktning och två slussningar i norrgående riktning per dag.

Slusstider
Slusstider

Planera din resa med egen båt

Du kan åka Strömsholms kanal, enkel resa, på 2 dagar oavsett om du kommer från Borgåsund och Mälaren i söder eller från Smedjebacken i norr.  Vi rekommenderar att du åker kanalen, enkel resa på 4 dagar, för att hinna med och stanna och uppleva allt som finns längs med färdvägen. En total restid på 6 dagar, tur och retur, brukar vara populärt. Strömsholms kanal från norr till söder Västanfors/Semla 6 slussar - 90 minuter Restid till nästa: 136 minuter Virsbo 1 sluss - 10 minuter Restid till nästa: 57 minuter Seglingsberg/Färmansbo 2 slussar - 25 minuter Restid till nästa: 41 minuter Ramnäs 2 slussar - 30 minuter Restid till nästa: 57 minuter Surahammar 2 slussar - 15 minuter Restid till nästa: 45 minuter Ålsätra 1 sluss - 5 minuter Restid till nästa: 16 minuter Trångfors/Lustigkulla 3 slussar - 30 minuter Restid till nästa: 10 minuter Skantzen 2 slussar - 15 minuter Restid till nästa: 5 minuter Sörkvarn 3 slussar - 30 minuter Restid till nästa: 19 minuter Sörstafors 1 sluss - 5 minuter Restid till nästa: 35 minuter Västerkvarn 2 slussar - 15 minuter Restid till nästa: 15 minuter Strömsholm 1 sluss - 5 minuter

Kanalen
Kanalen

Sjösäkerhet

Båtsportkortet för Strömsholms kanal har beteckningen 1132. Beställning görs via webshoppen eller på tel. 0220-100 11. Pris 200 SEK inkl. moms. Porto tillkommer. För inre Mälaren finns kort nr 1131. Vidare finns specialkort för norra Barken, utgivet av Smedjebackens båtklubb. Fartbegränsning generellt 7 knop från Freden (Strömsholm) till Åmänningen (Virsbo). Se även sjökortet samt tavlor i farleden. Åskväder Vid kraftigt åskväder och då det finns risk för blixtnedslag inom eller i slussarnas närhet, uppskjutes all slussning tills slusspersonalen bedömer att ”faran är över”. Skada Skulle du råka ut för en skada måste du omgående kontakta närmaste slusspersonal, som tillkallar arbetsledning, vilka har klara instruktioner för att hantera den uppkomna situationen. Skulle du eventuellt ha skadeståndsanspråk regleras detta genom försäkringsbolag. Du måste då stanna på skadeplatsen och invänta arbetsledning samt skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i skadeanmälan. Strömsholms kanalbolags personal kommer vid eventuell skada att hjälpa dig så långt det är praktiskt möjligt, men tar inte ståndpunkt i ansvarsfrågan, vilken regleras av berörda försäkringsbolag.

Kanalen
Kanalen

Så går en slussning till

Slussning utförs av slussvakter med grundlig säkerhetsutbildning. Det är viktigt att du följer deras instruktioner så allt går smidigt. Om slussvakten begär assistans måste du eller någon annan ut din besättning hjälpa till. För förtöjning är slusskamrarna försedda med linor och under slussningen måste båten styras via linorna i för och akter. Båten ska vara försedd med kraftiga fendrar, bra förtöjningsgods som du kan använda om linorna i slusskamrarna är för korta eller saknas. Samt en båthake som tål mycket. Vid slussning motströms (upp) bör båten placeras så långt akterut som möjligt i slusskammaren. Fånga en för- och en akterända, men lägg ej fast. Det är viktig att kunna ta hem eller släppa efter i takt med att båten stiger eller sjunker i takt med vattenytan i slusskammaren. Båtens för behöver hela tiden riktas in mot slussväggen. Bogen bör skyddas med en kraftig fender. Vid slussning nedströms (ned) fångar man en för- och akterlina och håller båten längs med slussväggen medan man medan man slackar på ändarna. Båtmotorn är under hela slussningen avstängd. [fvplayer src="https://stromsholmskanal.se/wp-content/uploads/2018/06/Slussning.mp4" splash="https://stromsholmskanal.se/wp-content/uploads/2014/04/Slussa-på-samma-sätt-som-1795.jpg" width="1920" height="1080"]

Kanalen
Kanalen

Tider för slussning

Den kompletta slusstidtabellen för 2020 hittar du här -> Slusstidtabell 2020 Högsäsong  29/6-2/8 Lågsäsong 22/6-28/6 samt 3/8-16/8 Information för dig som kommer med båt finns i vår informationsbroschyr.  

Kanalen
Strömsholms Kanal - Mer än bara vatten
Kanalen

Vision och mål

Strömsholms kanal är ett levande kulturminne i ett upplevelserikt Bergslagen. en historisk livsnerv. det livgivande blå bandet som knyter samman kommunerna. Strömsholms Kanal AB ska vara en katalysator för samverkan och utveckling. se till att farleden, miljöerna och fastigheterna längs kanalen är tillgängliga och attraktiva att använda och besöka. förknippas med kvalitet, tillgänglighet och god service.

Kanalen
Strömsholms Kanal - Mer än bara vatten
Kanalen

Våra slussar

Semla Konung Gustaf III (övre) Hertig av Östergötland (nedre) Totalt 11 meter Fagersta Kronprinsen Gustaf Adolf - 5 meter Uddnäs Drottning Sofia Magdalena - 3 meter Västanfors Kronprinsessan Victoria - 5 meter Virsbo Riksrådet Friherre Carl Sparre - 2 meter Seglingsberg Hertig Karl av Södermanland - 4 meter Färmansbo 4 meter Ramnäs Konung Gustav Adolf (övre) Konung Gustaf I (nedre) Totalt 10 meter Surahammar Landshövding af Ugglas - 5 meter Ålsätra Konung Karl Gustav - 3 meter Trångfors Hertiginnan av Södermanland - 16 meter Lustigkulla Prinsessan Sofia Albertina (övre) Lovisa Charlotta, Sveriges tillkommande drottning (nedre) Totalt 16 meter Skantzen Konung Gustav IV Adolf - 10 meter Sörkvarn Svea Götes Vendes - 12 meter Sörstafors Konung Karl XI - 3 meter Västerkvarn Konung Karl XII - 7 meter Strömsholm Konung Karl XV - 4 meter  

Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position