Vandring

Utmed kanalens sträcka kan du vandra genom djupa bergslagsskogar med böljande terräng och passera historiska brukssamhällen och omväxlande marker.

Visa på kartan
Karta
Smedjebacken
Smedjebacken

Bergsmansbygd - vandringsleder

Naturupplevelser och 1000-årig historia. Ca 50 mil vandringsleder i Norbergs Bergslag och södra Dalarna. Lederna går förbi gamla torp och bergsmansgårdar på slingrande grusvägar och stigar. Fina naturupplevelser i historisk bygd. Välkommen ut i Bergsmansbygd. Naturupplevelser och 1000-årig historia. Du kan köpa karta med uppmärkta leder och själv ta dig fram i terrängen. Vill du få reda på mer om traktens bakgrund - lämningar i skogen, gådarna eller kanske delta i en vargsafari, så finns guidade turer att boka. Söderbärke kyrkby i Smedjebackens kommun Med anor från tidig medeltid. En betydande bergsmanby under 1600-1800talet. Bergsmännen blev tämligen förmögna och därmed tillkom många stora s k bergsmansgårdar som står kvar ännu idag. Inom SB socken finns det ett antal bergsmansbyar bl. a Vad, Hemshyttan. Larsbo som utvecklades till ett Bruk under släkten Tersmedens tid. Ytterligare bergsmansbyar finns som kan dateras till 1300-talet. Bergsmansbygdens turistkarta kan beställas via bergsmansbygd.se och följande försäljningsställe: Ludvika Turistbyrå, Besökscentrum Nya Lapphyttan i Norberg, Turistinformation Torget i Norberg, Avesta Turistbyrå, Hedemora Turistbyrå och i handelsboden vid Söderbärke Hembygdsgård.

Finns längs hela kanalen
Finns längs hela kanalen

Bruksleden

Bruksleden är en 25 mil lång vandringsled som sträcker sig från Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i nordost. Leden är uppdelad i 27 olika etapper och går genom Mälarbygdens och Bergslagens vackra och omväxlande natur. Etappkartor skriver du själv ut från hemsidan, där du även kan få olika vandringsförslag. En karta över hela Bruksleden kan du köpa på turistbyråerna.  

Smedjebacken
Smedjebacken

Jätturn Naturreservat

Naturreservat. Vandringsleder. Liten kalkstensgrotta som man kan ro till, i lånad eka. Under 1700-talet fanns här tre kalkstensgrottor, men endast en kan besökas. Enligt sägnen ska Engelbrekt, Sten Sture den d ä och Drottning Kristina ha besökt grottan. Grottan kan endast nås genom att använda båten som finns. Idag ligger området lite avsides och är ett naturreservat. Passa på att se Bråfallsstenen. Rastplats med bord, bänkar och eldstad finns vid sjön. Vandringsled finns fram till sjön Jätturn och runt denna. Vägbeskrivning: Den gamla parkeringen och ingången längs riksväg 50 är avstängd. Åk istället via Pollackssund - Stora Bråfall, antingen via Ulfshyttan eller Smedjebacken. Från parkeringen är det ca 3 km till sjön Jätturn.

Fagersta
Fagersta

Landsberget

Cirka en mil söder om Fagersta, sydväst om riksväg 66 ligger det 217 meter höga Landsberget. Inom Landsbergets område finns det flera spår efter istiden. De högst belägna delarna består till en viss del av artfattig hällmark. Här skrapades allt löst material bort av ismassorna och tallarna och lavarna är stort sett allt som klarar sig här. Här befinner vi oss ovanför den Högsta Kustlinjen och där det finns morän är den inte svallad av havets vågor och innehåller finare jordarter. Längre ner i sluttningarna finns det åtminstone sju klapperstensvallar, det vill säga strandlinjer. Vattennivån har troligen legat stilla på samma nivå under längre tid och vattnet har slipat stenarna och gjort dem runda. Det finns spår av berghantering i form av kolning och provbrytningar. Vegetationen domineras helt av barrskog och är artfattig. Men längst ner i sluttningen finns det översilningsmarker och kärr (våtmarker). Här förekommer det bland annat orkidéer som korallrot, spindelblomster, mossnycklar och ängsnycklar.

Söderbärke
Söderbärke

Naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten

Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde, med mindre myrområden och sjöland. Här finns ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, fiskevatten, kanotvatten och vandringsleder. Njut av det dramatiska landskapet genom att vandra längs välmarkerade leder eller följ med Nordic Discovery eller Wild Sweden ut på älg-, bäver- eller vargsafari. I Malingsbo-Kloten naturvårdsområde finns över hundra sjöar, rent vatten och massor av fisk. Här kan du fiska inplanterad öring och regnbåge i både sjö och rinnande vatten. Området går in i landskapen Dalarna, Örebro och Västmanland. För mer information och tips om att besöka Malingsbo-Kloten, besök Nordic Discovery´s hemsida.

Smedjebacken
Smedjebacken

Promenadringen

En 10,5 kilometer lång promenadväg i Smedjebackens tätort. Slingan går längs Kolbäcksån över vackra naturreservatet Söppenmyren vidare till Morgårdshammar förbi Väderbacken, Eriksberg och Hökarängen. Sedan upp bakom bostadsområdet Vinsbo där slingan går längs elljusspåret till Smedjebacken och vidare till Herosvallen och längs Barkens strand till Hamnen. För karta se Smedjebacken kommuns hemsida.

Smedjebacken
Smedjebacken

Schisshyttans vandringsled

Schisshyttan vandringsled är en 4 kilometer lång skyltad stig som följer Schisshyttebäckens lopp. Leden visar lämningar från traktens järnhantering från mitten av 1600-talet då den första masugnen uppfördes fram till år 1922 då den sista hyttan lades ned.

Smedjebacken
Smedjebacken

Sméleden

Sméleden är ett vandringsled som börjar i Björsjö och sträcker sig norrut genom Smedjebackens kommun. Vid Göberget kan man se en gammal smedja från 1884. Sedan går leden vidare mot Morgårdshammar. På vägen passerar man över Rävbergsbron (över RV 66) och vidare mot Munkbo. Efter detta vandrar man vidare efter Nybergsbanan , den gamla malmbanan, till Kolviken. Därefter fortsätter ledet förbi Näs gård till Enfastbo. Här kan man göra en avstickare på 1,5 km till Flogbergets besöksgruva, som är ett populärt besöksmål. Sméleden fortsätter sedan efter Plogsbovägen, en av de äldsta vägarna i kommunen fram till Silfhyttan (9 km) och Väster Silfbergs. En 4 km lång malmsträcka som börjar vid Stollbergs enorma öppna och djupa gruvhål från tidig medeltid. En fantastisk upplevelse. Här fortsätter vandringen på historisk mark förbi Dammbergsgruvan, Svartbergsgruvan, Cedercreutzgruvan och Lusitgkullagruvan fram till Schisshyttan. Här finns den fina herrgården och en kulturvandringsled och du har nu kommit halvvägs på den ca 3 mil långa norra delen av leden. Leden fortsätter sedan efter Kungsvägen förbi Jätturns naturreservat , som är väl värt ett besök. Där kan man göra upp en led vild kolarkojan och med båt ta sig över sjöns södra sida och besöka en grotta bildad genom vittring i kalkstenen. På grottans väggar finns ristningar, varav den äldsta är från 1600-talet. I området finns lämningar efter bosättningar så långt tillbaka som till mitten av 1600-talet. Efter Jätturns naturreservat lämnar leden Smedjebackens kommun via Stora Bråfall och går vidare till Långsjön i Säters kommun.

Fagersta
Fagersta

Trummelsberg

Här ligger resterna efter det som var Trummelsbergs bruk. I dag har naturen återtagit det mesta av platsen men spåren efter den livliga brukshanteringen går att se i landskapet. På en kulle tronar pelarna i slaggsten som en gång var kolhuset. I sjön ligger resterna efter hamnpirerna där pråmarna lade till som fraktade tackjärnet till Färna bruk. Längs med vägen syns spåren efter den hästdrivna järnvägen där malm och kol transporterades. Trummelsbergs bruk grundades av Olav Trummel år 1622 och verksamheten pågick ända fram till år 1907. Förutom järnhanteringen har man en gång odlat sparris här och i mossen en bit bort bröts torv. På området finns grillplats och vindskydd. Bruksleden har en knytpunkt i  Trummelsberg och härifrån kan man ta sig exempelvis till Landsberget. 2014 påbörjas reparation av pelarna som för närvarande är täckta.

Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position