Sjösäkerhet

Båtsportkortet för Strömsholms kanal har beteckningen 1132. Beställning görs via webshoppen eller på tel. 0220-100 11. Pris 200 SEK inkl. moms. Porto tillkommer. För inre Mälaren finns kort nr 1131. Vidare finns specialkort för norra Barken, utgivet av Smedjebackens båtklubb. Fartbegränsning generellt 7 knop från Freden (Strömsholm) till Åmänningen (Virsbo). Se även sjökortet samt tavlor i farleden.

Åskväder

Vid kraftigt åskväder och då det finns risk för blixtnedslag inom eller i slussarnas närhet, uppskjutes all slussning tills slusspersonalen bedömer att ”faran är över”.

Skada

Skulle du råka ut för en skada måste du omgående kontakta närmaste slusspersonal, som tillkallar arbetsledning, vilka har klara instruktioner för att hantera den uppkomna situationen. Skulle du eventuellt ha skadeståndsanspråk regleras detta genom försäkringsbolag. Du måste då stanna på skadeplatsen och invänta arbetsledning samt skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i skadeanmälan. Strömsholms kanalbolags personal kommer vid eventuell skada att hjälpa dig så långt det är praktiskt möjligt, men tar inte ståndpunkt i ansvarsfrågan, vilken regleras av berörda försäkringsbolag.

Sidan skapades 9 maj, 2014 av Webbansvarig
och blev senast ändrad 29 februari, 2016 av
Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position