Kanalens öppettider 2020

22 juni – 16 augusti

Slussning enligt ovan, sker enligt tidtabell. Den exakta tidtabellen för 2020 är inte klar ännu. Men det går bra att titta i tabellen för 2019 års slussningar. Vi kommer att utgå från den men eventuellt göra vissa justeringar. Ny tidtabell lägger vi upp så fort vi har den klar.

Konvojslussning under perioden juni-september,  föranmälan måste meddelas på 0220-100 11.
Slussning före eller efter ordinarie säsong, kontakta Strömsholms kanal 0220-100 11 för beställning och information.

För passage genom slussar och under fasta broar gäller följande begränsningar:
Längd 18 m
Bredd 5 m
Höjd 2,5 m
Djupgående 1,35 m

Broar med lägre segelfri höjd än 2,5 m öppnas i samband med slussning. Dessa broar finns vid Västerkvarn, Skantzen, Trångfors och Ramnäs. All trafik på kanalen sker på eget ansvar.

Avgifter
Slussning enligt tidtabellen – 90 kr per sluss
En riktning – 1 500 kr
Säsongsbiljett 2 500 kr (under ordinarie öppettider)
Åmänningen – Barken – 1000 kr/säsongsbiljett
Kanot – 60 kr per sluss (fler än 10 kanoter kontakta kanalbolaget)
Roddbåt – 70 kr per sluss

Avgift ska erläggas vid 1:a slussningstillfället för planerad färdsträcka. Slussavgiften kan även erläggas i Smedjebackens gästhamnskontor. Vid varje slusstation skall slussbiljetten signeras av en slussvakt. Betala gärna med kort.

Extraslussning utöver tidtabellen utföres endast efter överenskommelse med ordinarie personal på Strömsholms kanal. Överträdelse beivras.

Distanser inom Mälaren
Kvicksund – 5,0´
Torshälla – 12,0´
Västerås – 21,0´
Strängnäs, via Silverkällorna – 30,0´
Enköping – 39,5´
Mariefred, södra vägen – 51,0´
Södertälje, södra vägen – 56,0´
Stockholm, Hammarby – 66,0´
Stockholm, Carl Johan slussen – 65,5´

= 1 distans = 1 sjömil = 1852 meter

*en slussning i södergående riktning och en slussning i norrgående riktning per dag.
**två slussningar i södergående riktning och två slussningar i norrgående riktning per dag.

Sidan skapades 9 maj, 2014 av Webbansvarig
och blev senast ändrad 12 maj, 2020 av Mari Högkvist
Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position