Lokstallet

Som en förlängning av transportvägen Strömsholms kanal och vidare mot nordväst och Ludvika anlades Wessman-Barkens Järnväg (WBJ) som togs i drift 1859 och var därmed en av de första järnvägarna i Sverige. Fyra ånglok trafikerade järnvägen, alla loken hade namn; Wessman, Barken, Smedjebacken och Ludvika.

Lokstallet hade ursprungligen två stora portar mot hamnsidan och var uppfört i slaggsten. Senare breddades byggnaden med ytterligare en port, och fick dagens utseende. Då användes rött murtegel i kombination med slaggsten som fasadmaterial. De båda banorna gick i stort sett parallellt fram till 1903, då Smedjebackens järnväg nedlades. Loket som idag står i lokstallet är tillverkat 1914 av Orenstein & Koppel i Berlin.

Sidan skapades 12 mars, 2018 av Sofie Gröndahl
och blev senast ändrad 12 mars, 2018 av
Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position