Landsberget

Cirka en mil söder om Fagersta, sydväst om riksväg 66 ligger det 217 meter höga Landsberget. Inom Landsbergets område finns det flera spår efter istiden. De högst belägna delarna består till en viss del av artfattig hällmark. Här skrapades allt löst material bort av ismassorna och tallarna och lavarna är stort sett allt som klarar sig här. Här befinner vi oss ovanför den Högsta Kustlinjen och där det finns morän är den inte svallad av havets vågor och innehåller finare jordarter. Längre ner i sluttningarna finns det åtminstone sju klapperstensvallar, det vill säga strandlinjer. Vattennivån har troligen legat stilla på samma nivå under längre tid och vattnet har slipat stenarna och gjort dem runda. Det finns spår av berghantering i form av kolning och provbrytningar. Vegetationen domineras helt av barrskog och är artfattig. Men längst ner i sluttningen finns det översilningsmarker och kärr (våtmarker). Här förekommer det bland annat orkidéer som korallrot, spindelblomster, mossnycklar och ängsnycklar.

Sidan skapades 22 mars, 2017 av Raija Edvinson
och blev senast ändrad 7 mars, 2018 av Raija Edvinson
Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position