Kanotinformation och uthyrning

Svårighetsgrad

Kanotleden längs Strömsholms kanal betraktas som lätt och kan paddlas med alla slags kanoter. På vissa platser finns dock svårare passager, se nedan. Speciellt bör uppmärksamhet fästas på anvisningarna för passage vid kraftverken, där det tidvis är starkt strömdrag. Före och efter slussarna i kanalen finns det som regel ramper eller flytbryggor för upptagning och isättning av kanoten. På några platser är det enklast att passera slussarna till lands med hjälp av kanotvagn. Kanotleden har många fina rast- och övernattningsplatser.

Slussning

Det är vanligast att paddla medströms, och det går utmärkt att slussa ned. Däremot avrådes slussning motströms. Slussningen ombesörjs under perioden mitten av juni till mitten av augusti av slussvakter enligt tidtabell mot gällande avgifter.

Säkerhet

Kanotleden längs Strömsholms kanal betraktas lätt och kan paddlas med alla slags kanoter. På vissa ställen, som regel uppströms kraftverken, finns dock svårare passager. Se utförlig information i särskild ”Färdbeskrivning för kanotister”. All paddling sker på egen risk.

Slussning av kanoter kan utföras (endast nedströms) i mån av plats i sluss. Kontakta kanalbolaget för mer information 0220-100 11.

Sidan skapades 9 maj, 2014 av Webbansvarig
och blev senast ändrad 27 juli, 2020 av Raija Edvinson
Stäng kartan
De aktiva rutorna
Visa även:
Nyttig information
Din position